Provincie Utrecht en gemeente Amersfoort verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid van Amersfoort

Bereikbaarheid én leefbaarheid

Goedopweg is samen met de wegbeheerders in Midden-Nederland bezig met de uitrol van intelligente verkeerslichten (iVRI's) in de regio. Een van de projecten daarbij is het aansturen van verkeersregelinstallaties vanuit de cloud op een belangrijke verkeersader. De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort hebben daarbij gekozen voor Flowtack, de dynamische adaptieve verkeersregelapplicatie van Royal HaskoningDHV die bijdraagt aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid. Zo zetten Goedopweg, de provincie en de gemeente concrete stappen in de mobiliteitstransitie.

Essentieel voor economische vitaliteit
Door de centrale ligging van Amersfoort is het druk op de wegen in en om de stad. Goede bereikbaarheid is essentieel voor de economische vitaliteit, maar meer verkeersdruk maakt de stad minder aantrekkelijk om in te wonen. Amersfoort wil daarom bereikbaarheid en leefbaarheid verbinden. In het Verkeer- en Vervoerplan 2030 stippelt Amersfoort de route naar de toekomst uit. Daarvoor is het nodig mobiliteit slimmer, beter en toekomstbestendig te organiseren.

Prioriteit hulpdiensten, fietsers en OV
Flowtack wordt ingezet om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren op het traject Maatweg – N199. Langs de route staat het Meander Medisch Centrum, met een belangrijke regionale functie. Ook staat de Brandweerpost Amersfoort-Centrum vlakbij en ligt er een snelfietsroute waarvan veel scholieren gebruik maken. De uitdaging is dus om het autoverkeer soepel af te wikkelen, maar tegelijk voldoende prioriteit te geven aan hulpdiensten, openbaar vervoer en grote groepen fietsende scholieren. Voorbeeld: als er een ambulance uitrukt zal deze, net als de andere hulpdiensten, absolute prioriteit krijgen boven het OV en het overige verkeer. Automobilisten die bijvoorbeeld de Flitsmeister-app gebruiken, worden dan geïnformeerd over de reden van het wachten. Voor groepen fietsers op een route kan een groene golf worden gecreëerd zodat ze minder hoeven te wachten. Er zijn in Nederland inmiddels al 700 slimme verkeerslichten, die weten welke auto's, fietsen en bussen het kruispunt naderen.

Continu en realtime meest optimale regeling
In totaal worden vier kruispunten voorzien van Flowtack. De komende tijd start het ombouwen van de conventionele verkeersregelinstallaties naar intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's), waaraan vervolgens Flowtack wordt gekoppeld.

Dankzij de realtime informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen kan Flowtack razendsnel en continu de meest optimale verkeersregeling genereren.

Samen ervaring opbouwen
Het aansturen van verkeerssystemen vanuit de cloud is relatief nieuw. Flowtack heeft tot nu toe al opvallende prestaties geleverd als het gaat om kortere reistijden, korter wachten voor fietsers en auto's, minder voertuigverliesuren én lagere kosten. Zo draagt Flowtack bij aan zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid. Daarom willen wegbeheerders van de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort er ook in de praktijk mee aan de slag, en samen ervaring opbouwen.

Goedopweg, de gemeente, de provincie en Royal HaskoningDHV gaan daarom de komende tijd nauw samenwerken. Royal HaskoningDHV deelt expertise en stelt gemeente en provincie in staat hun mobiliteitsvisie en bijbehorende ambities te koppelen aan resultaten in de praktijk. Dankzij hun participatie krijgen wegbeheerders inzicht in de technologie van Flowtack, inclusief hun ruimte om zelf 'aan de knoppen' te zitten.

Jaco van Veldhuijsen, Programmamanager C-ITS van Goedopweg:
'We zien dat Flowtack goed scoort op het gebied van bewezen technische stabiliteit en verkeerskundige resultaten en dat biedt vertrouwen voor een succesvol project. We vinden het belangrijk dat we het functioneel verkeerskundig beheer deels zelf kunnen uitvoeren. Flowtack biedt die mogelijkheid.'

Bart Humblet, Director Advisory Group Royal HaskoningDHV:
'We zijn er trots op dat de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort ervaring willen opdoen met Flowtack, en dat ze dus vertrouwen hebben in onze oplossing. Zo kunnen we samen in de praktijk ervaren hoe Flowtack zich in dit soort complexe situaties kan bewijzen als waardevol instrument om via smart mobility bij te dragen aan de mobiliteitstransitie.'