Multi Modal Analytics

Een beter bereikbare stad? Haal inzichten uit mobiliteitsdata met Multi Modal Analytics

Gemeenten en provincies genereren ontzettend veel data met hun infrastructuur: verkeerslichten, detectielussen, CCTV-camera's, parkeergegevens en ga zo maar door. Daar komen nog eens andersoortige mobiliteitsdata bij van partijen zoals OV-bedrijven, verhuurders van deelauto's en -scooters en open data van andere overheden. De uitdaging is om deze ruwe data om te zetten in stuurinformatie op basis waarvan je enerzijds beleid kunt maken en toetsen en anderzijds direct kunt bijsturen als je ziet dat een bepaalde situatie niet goed loopt. Dat is ingewikkeld; niet alleen technisch maar vooral ook organisatorisch en vanuit het oogpunt van datacomplexiteit. Om deze complexiteit te kanaliseren heeft InTraffic de Multimodal Analytics (M2A) aanpak ontwikkeld. M2A is een mobiliteitsanalyseplatform met een bijbehorende design thinking-aanpak om mobiliteitsvraagstukken geïntegreerd en datadriven te benaderen.

In deze lezing bespreken we voor welke mobiliteitsuitdagingen gemeenten en provincies (komen te) staan en op welke manier Multimodal Analytics daarbij ondersteunt.

  • Tessa Matser
    Tessa Matser

    InTraffic

Locatie: Mobiliteit Zaal 1 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 14:30
Einde: 15:00