Physical Twin

De inframarkt staat aan de vooravond van een gigantische renovatieopgave van tunnels, bruggen en sluizen. Deze opgave is uitdagend op meerdere aspecten zoals de hoeveelheid objecten, de beperkte uitvoeringscapaciteit in de markt, impact op de gebruikers en de hinder voor het (vaar)verkeer tijdens de renovatie.

Voor ICT is dit dé kans om onze expertise op het gebied van de objecten in te zetten. Met het toepassen van onder andere de Physical Twin willen wij de marktpartijen laten zien, dat wij alles in huis hebben om deze renovatieopgave aan te pakken. De Physical Twin is de showcase waarin we laten zien dat de gehele systeemintegratie rondom het technische deel van een brug/sluis-combinatie te ontwerpen, te realiseren en te testen is, zonder hierbij te hoeven werken binnen de stremmingsperiode van een object.

Dit doen we door de volgende expertises te combineren:

  • *Herbruikbare softwarearchitectuur;
  • *Scheiding van functionele en technische besturing;
  • *Een ICT eigen SCADA-pakket;
  • *Digital Twin;
  • *Physical Twin.

Wij laten u de voordelen zien van het vroegtijdig integreren van de systemen bij de renovatie van bruggen en sluizen en daarbij de rol van de Physical Twin.

  • Marco Plug
    Marco Plug

    ICT Netherlands

Locatie: Mobiliteit Zaal 1 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 13:00
Einde: 13:30