Verander de wereld, begin met data

Beleidsmakers en bestuurders staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen. Het is daarbij niet toevallig dat veel van die uitdagingen zich op het zelfde moment lijken aan te dienen. Dit is een logische consequentie van een maatschappij, die zich heeft ontwikkeld naar steeds meer onderlinge relaties die bovendien steeds sterker onderling samenhangen. Dit geldt zeker niet in de laatste plaats voor mobiliteit: waar een beleidsmaker vroeger nog kon wegkomen met een aantal visuele tellingen van het autoverkeer om tot een besluit te komen voor het aanleggen van een weg, lijken beslissingen over mobiliteitsmaatregelen van vandaag vooral gestuurd door andere maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld woningbouw en klimaatdoelstellingen.

In deze presentatie geven we een doorkijk op de rol van de landelijke dataportalen NDW en NTM in deze context.

  • Jan Jaap van Dijke
    Jan Jaap van Dijke

    NDW

Locatie: Julianazaal 5
Datum: 05/10/2022
Begin: 11:30
Einde: 12:00