Optimaal wegbeheer met behulp van beelddata in combinatie met AI

De mobiliteitstransitie schreeuwt om een actieve rol van overheden om het wegennet future- proof te maken. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat er veranderingen in het wegennet doorgevoerd moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het veiliger maken van wegen, GOW30 maar ook nieuwe technologieën zoals ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Tijdens deze presentatie tonen wij op welke manier beelddata i.c.m. AI resulteert in waardevolle informatie wat nodig is om goed in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen. Daarnaast komen gebruikers van Cyclomedia aan het woord om te vertellen welke manier zij de analyses gebruiken in de dagelijkse praktijk. Dat kan heel verschillend zijn. De dataset met informatie over de locatie en typeringen van markeringen wordt door gemeente Amsterdam gebruikt voor GOW 30 terwijl Provincie Noord- Holland de resultaten gebruikt voor een ADAS project. Daarnaast zullen wij ook laten zien op welke manier, geheel geautomatiseerd, de kwaliteit van wegen wordt bepaald conform de richtlijnen voor de CROW. Hiervoor brengen wij virtueel een bezoekje aan onze partner, Arcadis.

  • Jeroen Balk
    Jeroen Balk

    Cyclomedia Technology

  • Bas Brouwer
    Bas Brouwer

    Cyclomedia Technology

Locatie: Rode zaal
Datum: 05/10/2022
Begin: 10:45
Einde: 11:15