Walkability: de voetganger als spil in stedelijke ontwikkeling

Een 'walkable city' is gezond, duurzaam, levendig, aantrekkelijk en economisch sterk. Eigenlijk zoals onze steden van oorsprong altijd waren. De afhankelijkheid van de auto heeft gezorgd voor vervuiling, hinder en ongewenst ruimtegebruik. In de lezing nemen we de luisteraar mee naar de theorie achter wandelen, welke type voetgangers er zijn en welke behoeften zij hebben, en wat hiervoor nodig is in de stad en buurten. Aan de hand van 10 principes kijken we waar een goede wandelstad en gebiedsontwikkeling aan moet voldoen op de schaalniveaus van organisatie, stad, buurt en straat.

  • Mattijs van 't Hoff
    Mattijs van 't Hoff

    MvtHoff Stedenbouw

  • Martine Leroi
    Martine Leroi

    Urbanext stedenbouw

Locatie: Mobiliteit Zaal 1 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 10:00
Einde: 10:30