De stedelijke mobiliteitstransitie

De stedelijke mobiliteit van de toekomst vraagt vandaag om nieuwe keuzes. Want naarmate de mobiliteitsbehoefte toeneemt, komt de stad steeds verder in de knel. Er is een verschuiving nodig van vervoeren naar verblijven, in een attractieve en gezonde stad. Meer leefbaarheid betekent een openbare ruimte die minder dan nu wordt gedomineerd door auto's, vrachtwagens en bestelbussen. Het vraagt om prioriteit voor voetgangers, fietsers en OV en ruimte geven voor toegankelijke, slimme en duurzame vormen van vervoer en transport. En het vraagt om schone lucht, met milieuzones en zero emissie. Het zoeken naar de balans tussen leefbaarheid en vitaliteit in de stedelijke mobiliteitstransitie is een complexe aangelegenheid, die bovendien per stad verschilt.

  • Cathelijne Hermans
    Cathelijne Hermans

    Royal HaskoningDHV

Locatie: Rode zaal
Datum: 25/11/2021
Begin: 13:00
Einde: 13:45