Op weg naar de slimme en duurzame stad van morgen

De ruimte in de stad staat onder druk. De bouw van één miljoen extra woningen, de energietransitie en de afspraken uit het klimaatakkoord maken allemaal aanspraak op dezelfde schaarse ruimte én dezelfde schaarse budgetten. Hoe gaan we hiermee om? Het antwoord ligt in slimme en duurzame verstedelijking: door de opgaven integraal op te pakken, onze steden slim te verdichten en functies veel meer dan nu te vermengen, ontstaat een stad waar fietsers en voetgangers het straatbeeld opmaken. Een stad waar deelmobiliteit, OV en MaaS worden ingezet voor de langere afstanden, lopen en wandelen meer de norm wordt en waar een slim netwerk van hubs zorgt voor duurzame stadsdistributie. Digitalisering vormt de ruggengraat van deze transformatie. In deze lezing vertelt Floris Bakermans hoe verstedelijking op een slimme en duurzame manier kan worden vormgegeven, zodat mensen ook in de toekomst prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Mark Verbeet vult hem aan met lessen uit de praktijk vanuit Utrecht, waar hard wordt gewerkt om MaaS en deelmobiliteit realiteit te maken.

  • Mark Verbeet
    Mark Verbeet

    Gemeente Utrecht

  • Floris Bakermans
    Floris Bakermans

    Programmasecretaris Smart Mobility Gezamenlijke Overheden

Locatie: Rode zaal
Datum: 25/11/2021
Begin: 10:00
Einde: 10:45