Proactief verkeersmanagement door korte termijn verkeersvoorspellingen

De oplossing voor duurzaam bereikbare steden ligt al lang niet meer in het verbreden van bestaande wegen. We moeten slimmer omgaan met de bestaande wegcapaciteit. Korte termijn voorspellingstechnieken zorgen ervoor dat verkeersmanagement niet langer reactief, maar proactief kan plaatsvinden. Zo kunnen verkeersmanagementmaatregelen worden genomen, voordat de congestie ontstaat. Dit doet het door voortdurend via realtime data uit meetlussen, iVRI's en Floating Car Data een compleet overzicht te genereren van verkeersdrukte en doorstroomsnelheid op het gehele wegennet, en van daaruit voorspellingen te maken tot 60 minuten vooruit. De gemeente Deventer werkt reeds op basis van deze filosofie en ook Groningen Bereikbaar wil voor haar verkeersmanagementtaken korte-termijn voorspellingen gaan gebruiken. In deze sessie praten we jullie bij over de mogelijkheden en beleidsdoelen.

  • Henri Palm
    Henri Palm

    Dat.mobility

Locatie: Blauwe zaal
Datum: 25/11/2021
Begin: 13:00
Einde: 13:45