Ambities, planning en bewerkstelliging van een Zero Emission Vervoerregio

De Vervoerregio Amsterdam leidt de mobiliteitsopgave in de drukste regio van ons land. Met vijftien gemeenten zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk mensen op hun manier comfortabel, snel en duurzaam kunnen reizen. Als opdrachtgever, beleidsmaker en adviseur lopen we voorop in nieuwe ontwikkelingen voor hoogwaardige mobiliteit. Zo dragen we bij aan een bereikbare en vitale regio, nu en in de toekomst. Omdat de Vervoerregio op schema zit voor wat betreft de ambitie een zero emissie Vervoerregio te zijn in 2025, delen zij de kennis die ze hebben opgedaan graag met de bezoekers van Vakbeurs Mobiliteit.

Vicevoorzitter van de Vervoerregio Amsterdam Gerard Slegers, neemt u mee in de stappen die zij hebben genomen om de ambitie van een zero emissie Vervoerregio in 2025 te behalen.

  • Gerard Slegers
    Gerard Slegers

    Vervoerregio Amsterdam

Locatie: Gele zaal
Datum: 25/11/2021
Begin: 12:00
Einde: 12:45