VR-sessie: Bekijk parkeren door een andere bril

In intensief bebouwde gebieden moeten we creatief omgaan met de beperkte ruimte. Woningbouw, bedrijven, landbouw, infrastructuur, natuur; alles verdient een plek. Er is een strijd om de openbare ruimte. Gemeenten staan voor de uitdaging deze beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk in te delen. Parkeren is een belangrijk instrument om gemeentelijke ambities te behalen omtrent leefbaarheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en gezondheid.

In de VR-sessie 'Bekijk parkeren door een andere bril' kijkt u létterlijk door een andere bril. Zet de VR-bril op en stap binnen in de Albert Cuypgarage in Amsterdam: de eerste parkeergarage onder een Amsterdamse gracht. De garage is medio 2018 geopend en heeft ruim €35 miljoen gekost. Dankzij de 600 ondergrondse parkeerplaatsen is in de directe omgeving meer ruimte vrijgekomen voor de fietser, de voetganger en voor groen. Een efficiënt gebruik van de openbare ruimte. Maar wat is het effect van deze garage op de andere ambities in het gebied?

Met het oog op vier verschillende beleidsterreinen (Mobiliteit, Ruimte, Economie en Duurzaamheid) gaan we in op vragen als: hoe is parkeren ingezet om het ruimtelijke spanningsveld te verlichten? In hoeverre is de situatie rondom de parkeergarage veranderd? Wat zijn de gevolgen voor de verkeersstromen in het gebied? Welke positieve en negatieve effecten zijn zichtbaar? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat kunt u, als mobiliteitsdeskundige, leren van deze situatie?

  • Stan van de Hulsbeek
    Stan van de Hulsbeek

    Spark

  • Bart Schinkel
    Bart Schinkel

    Barticipation

Locatie: Parkeertheater
Datum: 28/11/2019
Begin: 14:30
Einde: 15:15