Lessons Learned iVRi's en topologiebestanden

De provincie heeft de afgelopen jaren 13 kruisingen ingericht met iVRI's. Harm Jan Mostert en Dorien Ottenhof vertellen u wat de provincie aan ervaringen heeft opgedaan en wat dit voor u als wegbeheerder betekent. Dieper wordt ingegaan op het opstellen en beheren van gedetailleerde topologische beschrijvingen die voor de iVRI nodig zijn.

  • Harm Jan Mostert
    Harm Jan Mostert

    Provincie Noord Holland

  • Dorien Ottenhof
    Dorien Ottenhof

    Provincie Noord Holland

Locatie: Lindenzaal
Datum: 28/11/2019
Begin: 11:30
Einde: 12:00