Samen werken in en aan het ecosysteem Dutch Metropolitan Innovation: mobiliteitsvernieuwing in slimme en duurzame steden

We hebben te maken met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, mobiliteit, klimaat en energie en deze thema's zijn sterk met elkaar verbonden. Toenemende digitalisering en beschikbaarheid van grote hoeveelheden data bieden kansen voor slimme en vooral gekoppelde oplossingen. In informatietechnologie zit veel oplossend vermogen. Vrijwel alles produceert inmiddels data en we zijn overal en met iedereen connected. Maken we data beter vindbaar, uitwisselbaar en vooral ook bruikbaar tussen overheden en bedrijven, tussen bedrijven onderling en over sectoren heen, dan kan dat veel nieuwe waarde opleveren, ook als exportproduct.

Rijk, medeoverheden en vele partijen vanuit het bedrijfsleven en de kenniswereld werken binnen het Ecosysteem samen aan de ontwikkeling en uitrol van slimme toepassingen, waarmee de grote maatschappelijke opgaven in de steden en daarbuiten in samenhang kunnen worden aangepakt.

  • Marcel Westerman
    Marcel Westerman
Locatie: Mobiliteit Zaal 2 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 13:00
Einde: 13:30