Deelmobiliteit: bewuster reizen en versneld op weg naar volledig elektrisch

Deelmobiliteit en vooral autodelen groeit jaarlijks en levert een bijdrage aan meerdere beleidsdoelen van zowel het ministerie van IenW als gemeenten. Reizigers die gebruik maken van deelmobiliteit kiezen per reis bewust voor een passende modaliteit, waardoor ze relatief meer openbaar vervoer en de fiets gebruiken dan autobezitters. De deelautovloot vernieuwt veel sneller en bestond begin 2021 al voor ruim 10 procent uit elektrische auto's. Naar verwachting zullen ook nieuwe technieken, zoals Intelligent Speed Assistance (ISA) relatief snel in de deelvloot instromen.

In deze sessie praat Martien Das, adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat, u bij over de actuele ontwikkelingen en kansen rondom autodelen, zowel in bestaande wijken als in nieuwbouwwijken.

  • Martien Das
    Martien Das

    Rijkswaterstaat

Locatie: Mobiliteit Zaal 2 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 12:15
Einde: 12:45