Voertuigdata in de praktijk: veiligheid, laadgedrag en beïnvloeding

Voertuigdata levert pas waarde op als je weet wat je ermee wilt en kunt. Daarom heeft voertuigimporteur Kia Nederland in opdracht van het ministerie van IenW onderzoek gedaan naar de meerwaarde van inzichten uit voertuigdata. En die meerwaarde is er zeker, lichten Marcel Sluis en Caspar de Jonge toe. Analyses van laadgedrag en gericht sturen op het moment van laden blijken relevant, bijvoorbeeld bij beleidskeuzes voor het plaatsen van laadpalen. Lotte Blom vertelt in deze sessie hoe data van rijhulpsystemen (ADAS) in Zeeland een mogelijke bijdrage kan leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Voertuigdata is overigens niet alleen voor overheden waardevol om beleid te maken en resultaten te monitoren, maar voertuigdata kan ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe producten en diensten die commercieel interessant zijn. In deze sessie gaan we graag met je in gesprek over die toepassingen.

 • Marcel Sluis
  Marcel Sluis

  Kia Nederland

 • Lotte Blom
  Lotte Blom

  Provincie Zeeland

 • Caspar de Jonge
  Caspar de Jonge

  Ministerie IenW

Locatie: Mobiliteit Zaal 2 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 11:30
Einde: 12:00