Aan de slag met mobiliteitsvernieuwing in slimme, duurzame steden

In Nederland hebben we ambities op het gebied van openbare ruimte en mobiliteit. Amsterdam wil een autoluwe stad zijn, Groningen een doorwaadbare stad met lagere maximumsnelheden en Apeldoorn wil naar 40 procent groen in de openbare ruimte met een parkeernorm van 0,3. En met elkaar willen we ook nog eens 900.000 nieuwe woningen bouwen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing en betaalbaar. Dat kan, door steden stapsgewijs anders in te richten en nieuwe mobiliteitsdiensten als deelmobiliteit bevorderen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben KAW Architecten, Goudappel en Ecorys een onderzoeksmethode ontwikkeld, die gemeenten helpt bij het – veel meer vanuit samenhang - maken van investeringskeuzes op het gebied van ruimte, mobiliteit en energie. Tijdens deze sessie gaan we in op de onderzoeksmethode, de relevantie en vooral de praktische uitwerking. Bovendien is er een mini-workshop waarbij deelnemers direct aan de slag gaan met mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking.

  • Noor van den Brink
    Noor van den Brink

    Ministerie van IenW

  • Roy Boertien
    Roy Boertien

    Ministerie van IenW

Locatie: Mobiliteit Zaal 2 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 10:45
Einde: 11:15