Smart Mobility in relatie tot het MIRT

Onder de paraplu van de samenwerkingsagenda RWS/DGMo werken RWS en DGMo samen uit wat het volwassen worden van Smart Mobility kan gaan betekenen voor de relatie tussen Smart Mobility en het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT). Daarbij is gekeken naar implicaties van het toepassen van Smart Mobility oplossingen, binnen maar ook buiten de huidige MIRT-projecten. Bijvoorbeeld wat er via landelijk richtlijnen geïmplementeerd kan worden en wat via handreikingen aan MIRT-projectleiders wordt gevraagd. Dit heeft geresulteerd in de werkagenda Smart irt MIRT. In de presentatie presenteren we de doelstellingen, de werkagenda en 4 activiteiten die worden uitgevoerd.

 • Michiel Beck
  Michiel Beck

  Minsterie IenW – DGMO, Programmamanager Smart Mobility

 • Ronald Adams
  Ronald Adams

  Rijkswaterstaat - PPO, Programmamanager Smart Mobility

 • Aafke den Hollander
  Aafke den Hollander

  Rebelgroup, Directeur

Locatie: Mobiliteit Zaal 2 (beursvloer)
Datum: 05/10/2022
Begin: 10:00
Einde: 10:30