Kunnen verkeerslichten bijdragen aan de mobiliteitstransitie?

Veelal worden verkeerslichten geplaatst om een lokaal knelpunt qua doorstroming en/of verkeersveiligheid op te lossen. Maar een verkeerslicht kan ook een directe bijdrage leveren aan het realiseren van de mobiliteitsambities van een stad of provincie. Daarvoor is het van belang om goed na te denken over de plaats van verkeerslichten, hoe de regeling moet worden ingesteld, welke functionaliteiten wanneer en waar worden toegepast en hoe de instellingen moeten worden bewaakt en beheerd. Dit vastleggen in een Nota Verkeerslichten, zorgt ervoor dat de toepassing en werking van verkeerslichten in de dagelijkse praktijk volledig in lijn is met de mobiliteitsambities. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertel ik jullie graag over de mogelijkheden.

  • Marcel Willekens
    Marcel Willekens

    DTV Consultants

Locatie: Julianazaal 5
Datum: 05/10/2022
Begin: 13:45
Einde: 14:15