Sectoren

Bij Vakbeurs Mobiliteit vindt u honderden producten, diensten, technieken en innovaties voor een toegankelijkere, duurzamere, veiligere en leefbaardere samenleving. Alle sectoren binnen mobiliteit zijn op de beursvloer vertegenwoordigd, waaronder:

Smart Mobility

Door het gebruik van data en nieuwe technologie weten we steeds beter wat er in het verkeer gebeurt. Daardoor krijgen ambtenaren, beheerders en andere professionals steeds meer inzicht in bestaande problematieken. Dit geeft vervolgens weer handvatten om producten en diensten in te zetten die drukke gebieden toegankelijker en leefbaarder maken.

Infrastructuur & inrichting

De Nederlandse infrastructuur omvat het geheel aan voorzieningen en producten die mobiliteit faciliteren. Asfalt, VRI's, bollards, fietsenrekken, afbakening, bewegwijzering en nog veel meer. Deze middelen houden ons land in beweging. De Nederlandse infrastructuur is wereldwijd gezien een van de sterkste, maar kan nog op vele manieren slimmer én duurzamer gemaakt worden.

MaaS

Gaan we in een tijd van Netflix en Spotify ook over op on-demand mobiliteit? Mobility as a Service (MaaS) wint razendsnel draagvlak. Het principe van MaaS is dat de reiziger via één centraal kanaal toegang krijgt tot alle mobiliteitsopties, als aantrekkelijk alternatief voor de eigen auto. Zo kunnen consumenten gemakkelijk en snel vervoer opvragen op basis van hun behoeften op dat moment. In plaats van grote eenmalige investeringen, betaalt de consument per gebruik, per maand of per jaar.

Fiets- en voetverkeer

Fiets- en voetverkeer spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem: de helft van het aantal ritten, een tiende van alle afgelegde kilometers en een derde van de aan mobiliteit bestede tijd leggen we per fiets of te voet af. Door nieuwe, slimme systemen toe te passen wordt ook dit segment futureproof.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van ieder vraagstuk over bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en metropoolgebieden. Niet alleen is het een van de meest duurzame alternatieven voor privébezit van auto's, maar ook in de ontwikkeling van MaaS speelt het een sleutelrol. De kansen en veranderingen omtrent OV worden daarom uitgebreid besproken op de beursvloer.

Parkeren

De toegankelijkheid van een gebied wordt niet alleen bepaald door de wegen die ernaartoe leiden. Ook de parkeermarkt is hier een integraal onderdeel van. Zonder voldoende plekken om te parkeren zijn automobilisten genoodzaakt om op de weg te blijven dwalen. De technologieën en concepten rondom dit thema ondergaan een enorme transitie, waardoor het straatbeeld van de toekomst compleet zal veranderen.

  • Hoe houden we Nederland mobiel?

  • Hoe houden we Nederland mobiel?