Goudappel B.V.

Goudappel B.V. en Dat.mobility verbeteren de leefomgeving met mobiliteitskennis. Hierdoor dragen wij samen aantoonbaar bij aan een duurzame, vitale en aantrekkelijke samenleving. Wij ondersteunen besluitvorming over mobiliteitsvraagstukken onafhankelijk en door de inhoud gedreven en wij onderscheiden ons in deze markt door:

  • Het vakgebied mobiliteit verder te ontwikkelen;
  • Relevante mobiliteitsdata te ontsluiten;
  • Betrouwbare informatie te leveren;
  • Deskundige adviezen te verstrekken;
  • Draagvlak onder stakeholders te creëren en
  • Praktisch uitvoerbare oplossingen aan te dragen.

Mobiliteit raakt alle aspecten van de samenleving, zoals vitaliteit, kwaliteit van leven, verduurzaming, sociale cohesie, maatschappelijke participatie en de efficiënte en effectieve besteding van overheidsmiddelen.
Goudappel is een begrip in de mobiliteitsmarkt. We krijgen het vertrouwen van onze klanten en zijn ook vaak de spil in samenwerkingsverbanden. Wij zijn ook in staat dankzij Dat.mobility beschikbare data om te zetten naar bruikbare beslisinformatie. Op deze wijze brengen wij de werelden van mobiliteitsdata en beleidsadvies bijeen en verbeteren we de leefomgeving met onze mobiliteitskennis.