Technolution Move

Naar de stad van de toekomst

Slim omgaan met verkeer alleen is niet voldoende om de stad van de toekomst vitaal en leefbaar te houden. Flexibel kunnen omspringen met sterk fluctuerende vraag en aanbod van verkeer, ruimte en energie, vraagt om het intelligent combineren van assets.

Ideeën worden werkelijkheid

Er is geen gebrek aan ideeën om invulling te geven aan deze stad van de toekomst. Maar hoe staat het met de praktische realisatie van die ideeën? Technolution helpt u om uw toekomstvisie werkelijkheid te maken. Bezoek onze stand en laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk, zoals aansturing van slimme openbare verlichting, een brugmanagementsysteem voor een betere doorstroming van wegverkeer en binnenvaart, dynamische informatiepanelen voor fietsers en meer.

Netwerkbreed verkeersmanagement

Als basis zet Technolution MobiMaestro in. MobiMaestro is het platform voor gecoördineerd netwerkbreed verkeersmanagement. Hiermee stemt u uw verkeersstrategie af op uw beleidsdoelen. U kunt droog en nat verkeer combineren in één geïntegreerde omgeving. U beheert alle visuele informatie in de Common Operational Picture en verbindt al uw verkeersinstrumenten en –systemen met elkaar binnen een open architectuur. Het systeem heeft een modulaire opbouw; zo kiest u zelf wat voor u van toepassing is en groeit MobiMaestro met u mee.