Icoms Detections

Met de bedoeling de mobiliteit te verbeteren en de veiligheid op de wegen te verhogen, ontwerpt en maakt Icoms Detections sinds 1993 sensoren op basis van microgolftechnologie die bestemd zijn voor het wegverkeer en die aan de noden van intelligente vervoersystemen beantwoorden (ITS). Het bedrijf maakt sinds juli 2017 deel uit van International Road Dynamics Inc, gevestigd in Canada.

Icoms Detections voert 80 % van haar productie uit en is wereldwijd vertegenwoordigd. Indien u fietsers, voetgangers of voertuigen wenst te detecteren, zal u bij Icoms Detections de sensor die u past vinden.

Contact

Etienne van den Bogaert
E. e.vandenbogaert@icomsdetections.com
T. +3210454102