Dynniq Mobility

Dynniq is een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat wereldwijd geïntegreerde mobiliteits- en energieoplossingen biedt. Dynniq ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt innovatieve en technologisch hoogwaardige oplossingen. In Nederland is het bedrijf actief op de gebieden mobiliteit, parkeren en energy. Binnen de mobiliteitsmarkt biedt Dynniq concrete oplossingen om op een duurzame manier de veiligheid én doorstroming op weg- en water te verbeteren. Denk daarbij aan stedelijke verkeersmanagementsystemen, innovatieve verlichting en integrale aansturing van bruggen, tunnels en sluizen vanuit verkeerscentrales; waarbij alle controle vanuit één locatie plaatsvindt . De systemen van Dynniq zijn erop gericht om doorstroming of flow te realiseren, waarbij de CO2-uitstoot terug wordt gedrongen, veiligheid wordt verhoogd en duurzaamheid wordt ondersteund.