Acquire Publishing

Acquire Publishing

Wij stimuleren de samenwerking, kennisdeling en -ontwikkeling in de mobiliteit, openbare ruimte, bouw, architectuur en infra. Metvijftien toonaangevende platforms zoals MobiliteitsPlatform, Verkeerskunde, OV MagazinePARKEER24, Biind, Straatbeeld, Stedebouw & Architectuur, Duurzaam Gebouwd, Bouwgenootschap vormen wij het grootste communicatie- en mediabedrijf in de sector. Door een uitgekiende mix van websites, magazines, nieuwsbrieven, social media, leerproducten, congressen, versnellingskamers en netwerkbijeenkomsten hebben wij maximale impact.

MobiliteitsPlatform

Het MobiliteitsPlatform is een nieuw en gecombineerd multimediaal platform (website, blad, congressen, LinkedIn en social media) voor professionals die werk maken van duurzame, veilige, slimme en inclusieve mobiliteit. Dit platform combineert de vaktitels Verkeer in Beeld en Parkeer24. Het platform richt zich met name op de uitvoering van mobiliteitsbeleid in de praktijk. Het legt een accent op het vakgebied Parkeren, onder meer met het vaste parkeerkatern in het magazine Mobiliteitsplatform dat vier keer per jaar verschijnt. www.mobiliteitsplatform.nl

Verkeerskunde

Verkeerskunde heeft naam, gezag en reputatie opgebouwd uit een jarenlange traditie van het enige toegepast wetenschappelijke tijdschrift in Nederland en Vlaanderen op het brede terrein van de verkeerskunde. Verkeerskunde is al meer dan 65 jaar dé hoogwaardige informatiebron voor verkeerskundigen en iedereen die vanuit wetenschap of praktijk met verkeerskundige vraagstukken en -beleid te maken heeft. www.verkeerskunde.nl

OV-Magazine
OV-Magazine is een onafhankelijk vakblad over openbaar vervoer. Het richt zich met name op de beleidsmakers en de beslissers in de wereld van verkeer en openbaar vervoer. OV-Magazine informeert de lezer over de belangrijkste ontwikkelingen in de ov-sector en het openbaar vervoer. www.ov-magazine.nl

Biind

Biind is een netwerk van professionals die samenwerken aan concrete opgaven in het domein van ruimte, mobiliteit en de gebouwde omgeving. De Biind kalender staat boordevol activiteiten die voor en door leden worden georganiseerd. Via onze site, updates, digitale magazines, social media en thema- en netwerkbijeenkomsten diepen we thema's uit, delen ervaringen, ontmoeten elkaar, bespreken innovaties, visies en projecten, werken aan praktijkcasussen en ontwikkelen onze persoonlijke vaardigheden. Interactie en samenwerking staan centraal. Jij bepaalt, en het Biind team van Acquire fungeert als facilitator, aanjager en stimulator. www.biind.nl

Contact