NDW

In NDW werken 19 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van wegverkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor effectief verkeersmanagement, gerichte verkeersinformatie en treffende verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming.

Actuele verkeersgegevens (intensiteiten, snelheden en reistijden) over het hele wegennet zijn opgenomen in de NDW databank. Iedere minuut worden de gegevens van 38.000 meetlocaties verwerkt. Naast de actuele verkeersgegevens worden ook statusgegevens verzameld en doorgegeven, zoals actuele en geplande wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen bij evenementen, filemeldingen, status (open/dicht) van bruggen en DRIP-informatie. De actuele verkeersgegevens worden tevens opgeslagen in een historische database.

De gegevens in de NDW-databank worden deels ook beschikbaar gesteld als open data via opendata.ndw.nu . Wilt u data gaan leveren of gebruiken? Neem dan contact op via ndw.nu