Royal HaskoningDHV

Slimme verkeersoplossing maakt de stad beter bereikbaar, veiliger en schoner

De stedelijke mobiliteit van de toekomst vraagt vandaag om nieuwe keuzes. Want naarmate de mobiliteitsbehoefte toeneemt, komt de stad steeds verder in de knel. Er is een verschuiving nodig van vervoeren naar verblijven, in een attractieve en gezonde stad.

Meer leefbaarheid betekent een openbare ruimte die minder dan nu wordt gedomineerd door auto's, vrachtwagens en bestelbussen. Het vraagt om prioriteit voor voetgangers, fietsers en OV en ruimte geven voor toegankelijke, slimme en duurzame vormen van vervoer en transport. En het vraagt om schone lucht, met milieuzones en zero emissie.

Het zoeken naar de balans tussen leefbaarheid en vitaliteit in de stedelijke mobiliteitstransitie is een complexe aangelegenheid, die bovendien per stad verschilt. De coronacrisis is bij dit alles een katalysator die kan aanzetten tot versnelling en opschaling.

Samen van de strategie naar de straat

We weten hoe het werkt in steden en we hebben verstand hebben van mobiliteit. We adviseren gemeenten over de stedelijke mobiliteit van de toekomst. En we helpen vervolgens ook om de strategie naar de straat te brengen, met passende inzet van hoogwaardige technologische oplossingen. Voor ons is samenwerking daarbij even onmisbaar als vanzelfsprekend. Alleen zo kom je tot integrale, duurzame en inclusieve oplossingen.

We vertellen u er graag meer over op onze stand 2.4.32!

Contact